* Nova Hand’in içeriğinde yer alan aktif madde % 70 oranında etil alkoldür. Literatür çalışmalarına göre, etil alkol formülasyonlar içerisinde %70 kullanıldığında optimum etkinlik göstermektedir.

* Piyasada bulunan el dezenfektanlarında, sıklıkla, ucuz olduğu için isopropil alkol kullanılır. Ya da etil alkol ve isopropil alkol birlikte kullanılır. Nova Hand sadece Etil alkol içerir. Sadece etil alkol kullanmamızın sebebi isopropil alkole göre etkinliği ve etkisinin daha fazla olmasıdır.